Katuse ehitus ja katusekatte vahetus

Katuse ehitus ja katusekatte vahetus

Katuse ehitus on maja seisukohalt väga oluline. Kvaliteetne katus pikendab väga oluliselt teie eluaseme eluiga.

Teie poolt valitud katusekate kaitseb vihmavee eest ja annab igale hoonele oma näo, samuti vähendab õigesti soojustatud katus väga suurel määral küttekulusid.

Katuse ehitus ja katusekatte vahetus

  • Kivikatused plekkkatused (teraskatused)
  • Eterniitkatused
  • Kärgkatused
  • Muud laineplaadid
  • Sarikate vahetus
  • Tuulekastid
  • Vihmaveesüsteemid
  • Lisaplekid
  • Turvavarustus
  • jne