Ehitusteenused firmalt Ehitus Kiirabi OÜ

EhitusteenusedEhitusteenused, mida Ehituse Kiirabi OÜ pakub, on järgmised:

Üldehitus- ja remonttööd

 • Aedade remont ja aedade paigaldamine
 • Suvilate remont ja suvilate ehitamine
 • Lautade remont ja -ehitamine
 • Küünide remont ja küünide ehitamine
 • Saunade remont ja saunade ehitamine
 • Majade remont ja majade ehitamine
 • Tööstushoomete remont ja -ehitustööd
 • Ladude ja hallide remont ja -ehitustööd
 • Garaažide remont ja ehitusteenused
 • Ehitus abi
 • Töömeeste rent

Katuse ehitus ja katusekatte vahetus

 • Kivikatused plekkkatused (teraskatused)
 • Eterniitkatused
 • Kärgkatused
 • Muud laineplaadid
 • Sarikate vahetus
 • Tuulekastid
 • Vihmaveesüsteemid
 • Lisaplekid
 • Turvavarustus
 • jne

Betoonitööd

 • Põrandad
 • Laed
 • Postid
 • Vundamendid
 • jne

Müüritööd

Vundamentide rajamine

Puitkarkassi ehitus ja puusepatööd

 • Puitkarkasside ehitus
 • Majad, garaažid ja autode varjualused
 • Kuurid
 • Grillmajad
 • Saunad
 • Katused ja karkassid (sarikad)
 • Vahelaed
 • Mänguväljakud (ronimispuud,seinad)
 • jne

Fasaaditööd

 • Puitfassaadid
 • Plaatassaadid
 • Plastikfassaadid
 • Plekkfassaadid
 • jne

Siseviimistlus

 • Maalritööd
 • Plaatimistööd
 • Parketitööd
 • Saunade ehitus
 • Pesuruumid
 • Kaminasaalid
 • Jõusaalid
 • jne

Ripplaed

 • al-ripplaed
 • isoveri ripplaed
 • kipsripplaed
 • Puitlaed
 • Paneellaed
 • Plaatlaed
 • jne

Kipsseinte ja lagede ehitus

 • Metallkarkassil
 • Puitkarkassil
 • Tuletõkkeseinad
 • Tuletõkkelaed
 • Kipspõrandad
 • jne

Põrandate ehitus

 • Laudpõrandad
 • Parkettpõrandad
 • Plaatpõrandad
 • Korkpõrandad
 • jne

Akende ja uste vahetus

 • Puitaknad
 • Puitalumiiniumaknad
 • Välisuksed
 • Siseuksed
 • Garaažiuksed
 • jne

Saunade ehitamine

Iga kerisega ruum pole õige saun. Hea saun nõuab pisut läbimõtlemist ning teatud ehituspõhimõtete järgimist.Heas saunas peab kõik olema omavahel tasakaalus. Korraliku leili saamiseks on õigesti ehitatud ruumil oluline osa.

Sauna tüüpidest on meile tuntuimad vene, rooma, türgi ja soome saun. Heas saunas on siledaks lihvitud, kuid värvimata puitseinad, laudpõrand ning pidevalt köetav kerisahi, mis ühteaegu parandab ka sauna ventilatsiooni.

Muud ehitusteenused

Koostöös partneritega teostame veel lisaks ka järgmiseid ehitustöid:

 • Elektritööd
 • Santehnilised tööd
 • Ventilatsioonitööd
 • Haljastus
 • Tänavakivide paigaldamine jne